Warning: Declaration of PageLinesFeatures::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /wp-content/themes/pagelines/sections/features/section.php on line 0

Warning: Declaration of PageLinesFeatures::section_head($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_head() in /wp-content/themes/pagelines/sections/features/section.php on line 0

Warning: Declaration of PLNavBar::section_template($clone_id, $location = '') should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /wp-content/themes/pagelines/sections/navbar/section.php on line 0

Warning: Declaration of PageLinesHighlight::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /wp-content/themes/pagelines/sections/highlight/section.php on line 0

Warning: Declaration of PageLinesCarousel::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /wp-content/themes/pagelines/sections/carousel/section.php on line 0

Warning: Declaration of PageLinesBanners::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /wp-content/themes/pagelines/sections/banners/section.php on line 0

Warning: Declaration of PLMasthead::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /wp-content/themes/pagelines/sections/masthead/section.php on line 0

Warning: Declaration of PageLinesQuickSlider::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /wp-content/themes/pagelines/sections/quickslider/section.php on line 0

Warning: Declaration of PageLinesQuickSlider::section_head($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_head() in /wp-content/themes/pagelines/sections/quickslider/section.php on line 0

Warning: Declaration of PLheroUnit::section_template($clone_id) should be compatible with PageLinesSection::section_template() in /wp-content/themes/pagelines/sections/hero/section.php on line 0
O firmie | IQMATYKA Sp. z o.o.

Firma IQMATYKA Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1993 roku. Siedziba firmy mieści się przy ul. Bartyckiej 26 paw. 24 w Warszawie.

Osoby pracujące w firmie posiadają duże doświadczenie w zakresie wykonywania instalacji, montażu urządzeń   i uruchamianiu elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

Prace związane z systemami zabezpieczeń wykonujemy w obiektach nowo powstających, remontowanych, oraz czynnych, bez przerywania ciągłości ich pracy. Na prowadzenie działalności, której przedmiotem są usługi w zakresie technicznej ochrony mienia posiadamy koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0284/01.

Pracownicy naszej firmy posiadają licencje pracownika zabezpieczenia technicznego oraz poświadczenia bezpieczeństwa osobowego z dopuszczeniem do informacji niejawnej o klauzuli „poufne” i  „tajne”.

Mamy nadzieje, że jakość świadczonych przez nas usług, potwierdzona między innymi długoletnią obecnością na rynku, wzbudzi Państwa zainteresowanie i spowoduje nawiązanie owocnej współpracy.

Zapraszamy do kontaktu.