Firma IQMATYKA Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1993 roku. Siedziba firmy mieści się przy ul. Bartyckiej 26 paw. 24 w Warszawie.

Osoby pracujące w firmie posiadają duże doświadczenie w zakresie wykonywania instalacji, montażu urządzeń   i uruchamianiu elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

Prace związane z systemami zabezpieczeń wykonujemy w obiektach nowo powstających, remontowanych, oraz czynnych, bez przerywania ciągłości ich pracy. Na prowadzenie działalności, której przedmiotem są usługi w zakresie technicznej ochrony mienia posiadamy koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0284/01.

Pracownicy naszej firmy posiadają licencje pracownika zabezpieczenia technicznego oraz poświadczenia bezpieczeństwa osobowego z dopuszczeniem do informacji niejawnej o klauzuli „poufne” i  „tajne”.

Mamy nadzieje, że jakość świadczonych przez nas usług, potwierdzona między innymi długoletnią obecnością na rynku, wzbudzi Państwa zainteresowanie i spowoduje nawiązanie owocnej współpracy.

Zapraszamy do kontaktu.