IQMATYKA Sp. z o.o. jako podwykonawca instalowała i uruchamiała systemy bezpieczeństwa (System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Kontroli Dostępu, System Telewizji Dozorowej, Ochrona p. poż.) w oddziałach banków oraz siedzibach władz rządowych, ustawodawczych i sądowniczych.

Ze względu na charakter powyższych obiektów w kontraktach zawarte są klauzule, zobowiązujące nas do nie umieszczania nazw instytucji i lokalizacji wykonanych systemów w listach referencyjnych.